Chcete získat finanční náhradu za pracovní úraz? Poradíme vám, jak na to

Na co máte právo, když se vám přihodí pracovní úraz? Nenechte se připravit o finanční náhradu a co nejdříve svého zaměstnavatele zpravte o tom, co se vám stalo a při jaké příležitosti. Nezapomínejte na to, že i pracovní úraz podléhá promlčecí lhůtě.

Promlčecí lhůta v tomto případě činí tři roky ode dne, kdy se poškozený, tedy ten, komu se pracovní úraz stal, dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. To ale ne vždy znamená, že jde o den, kdy se pracovní úraz stal.

Povinnosti zaměstnavatele

Jakmile se vám stane pracovní úraz, povinnosti zaměstnavatele jsou následovné:

  • zaměstnavatel objasní příčiny a okolnosti vzniku této události za účasti zaměstnance, umožňuje-li to jeho zdravotní stav, a také za účasti případných svědků a odborové organizace
  • zaměstnavatel rovněž musí vést evidenci o všech úrazech, proto vyhotoví záznam o této události
  • ohlásit pracovní úraz příslušným orgánům
  • přijmout taková opatření, aby se úraz neopakoval

Zároveň, prokáže-li se, že jde skutečně o pracovní úraz a že jste při něm neporušili žádné předpisy, by vám zaměstnavatel měl vyplatit náhradu. Jestliže ale tento krok odmítá, můžete si přizvat na pomoc odborníky, kteří se na tuto problematiku soustředí už mnoho let.

Poradenství zdarma a právní zastupování poškozeného

Například specializovaní právníci z Pracovní úraz – Poradna pro zaměstnance vám poskytnou odborné poradenství zdarma. Můžete se jich vyptat na všechno, co chcete vědět a s čím potřebujete poradit. Budete-li chtít zastupovat i po právní stránce, pak zaplatíte pouze v případě, kdy bude rozhodnuto ve váš prospěch.

Věděli jste, že zaměstnanec má nárok na náhradu škody i za bolest, ztížení společenského uplatnění nebo věcnou škodu? Nepropásněte příležitost získat, co vám právem patří. Obraťte se na odborníky.