A co si představujete pod domácí zdravotní péčí vy?

Možná jste na tom stejně, jako naprostá většina lidí, kteří si myslí, že domácí zdravotní péče je stále spíše péčí sociální. Péče určená spíše pro seniory a v rámci této péče vám sestřičky doma tak maximálně převážou ránu, aplikují injekci nebo odeberou krev. Doba jde ale nezadržitelně kupředu a specializace zdravotních sester, přítomnost odborných lékařů v týmu a také špičkové technické vybavení, to vše dohromady umožňuje poskytovat i intenzivní péči přímo v domácím prostředí. Domácí zdravotní péče se nejvíce využívá při poúrazových stavech nebo po prodělání vážných onemocnění. Nezáleží při tom, zda se jedná o batole nebo seniora. Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům bez rozdílů věku. Pacient však musí být ve stabilizovaném stavu a nevyžadovat nepřetržitou nemocniční péči.

Specializované úkony jako je domácí umělá plicní ventilace nebo domácí hemodialýza

Pod záštitou zdravotních pojišťoven jsou realizovány pilotní projekty, kdy jsou do praxe domácí zdravotní péče zaváděny nové úkony. Pojišťovny i nemocnice si uvědomují důležitost tohoto způsobu léčby, protože jsou uvolněna tolik potřebná lůžka akutnějším případům, ale také jsou pacienti v lepší psychické pohodě právě díky domácímu prostředí. V pohodlí domova je tak pacientům poskytována domácí fyzioterapie, domácí parenterální výživa, ale také domácí umělá plicní ventilace nebo domácí hemodialýza. Doma tak mohou zůstávat pacienti závislí na ventilátoru nebo na dialyzační jednotce. Diametrálně se jim tak zvyšuje kvalita života. Proto také, pokud domácí zdravotní péči předepíše ošetřující lékař, je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Špičkoví poskytovatelé domácí zdravotní péče

Špičkou v oblasti domácí zdravotní péče je pražská agentura ProCare Medical. Aktivně se účastní pilotních projektů pro zavádění nových služeb. Pro své pacienty tak zajišťují všechny již výše zmíněné služby od domácí fyzioterapie, přes domácí umělou plicní ventilaci až po domácí hemodialýzu. ProCare Medical sídlí v Praze, ale jejich pobočky naleznete již v osmi krajích po celé ČR. A aby pacientům stonání doma ulehčili co nejvíce, nabízejí i převozy sanitou. Zdravotníci pacienta dovezou a doprovodí na potřebné převazy, rentgeny, vyšetření či kontroly a poté jej zase odvezou zpět domů. Pacient tak není tolik závislý na svých nejbližších. Veškeré detaily najdete přehledně na www.procare.cz.